4 Eylül 2012 Salı


Arıcılık malzemeleri üretimini ve satışı 37 yıldır yapan uzman arıcılık san tic. Ltd şti yeni atılımlarla arıcıların karşısına çıkmayı planlıyor. Arıcılık konusunda Türkiyede şimdiye kadar hiç üretilmeyen ürünleri üreten veya yurt dışından getiren uzman arıcılık bu yönüyle Tüm ithalatçı firmalara örnek olmaya devam ediyor. Ürettiği arıcılık malzemeleri yanı sıra arı ürünleriyle sağlıklı yaşama katkı esbal firması bulunmaktadır. Esbal markası bir uzman arıcılık kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bal tadından bir haya sloganıyla ürünlerini piyasaya süren esbal portfoyüne balın yanı sıra propolis arı sütü ve polende eklemeye devam etmektedir. Türkiyede arı ürünleri üretimi yaklaşık olarak 10 milyar dolar civarındadır. Bu yüzden rekabet oldukça yoğun geçmektedir.  Bu pastadan pay almaya çalışan firmalar her geçen gün yeni ürünlerle tüketicinin karşısına çıkmaktadır. Ülkemizde henüz istenilen düzeyde bal üretimi olmamasının sebebi bal üretimimin tamamen iklim koşullarına bağımlı olarak yapılmasından kaynaklanmaktadır. Fakat son yıllarda gelşen teknolojiyle üretim tamamen teknolojik düzeye gelmiştir.

Etiketler: ,

17 Ağustos 2012 Cuma

BALIN ŞEKERLENMESİ


BALIN ŞEKERLENMESİ


Balın Şekerlenmesi (Kristalize Olma)
    Sadece an yetiştiricileri değil tüketiciler de bilir ki, bazı bal çeşitleri çabuk, diğer­leri de bir süre sonra şekerlenir. Bazıları ise hiç şekerlenmez veya kristalize ol­mazlar. Bunun çay şekerinin katılmasıyla hiç ilgisi yoktur. Bu balm doğal bir özel­liğidir. Balın piyasaya hazır şekli aşın doymuş bir çözeltidir. Koyu, akışkan durumu be­lirli zaman devam eder. Zamanla bal katı yani kristalize duruma dönüşür. Bu o ka­dar ilerleyebilir ki herhangi bir kaptan balı çıkartmak için büyük çaba göstermek gerekebilir.
    Farklı bal çeşitlerinde üzüm şekeri ile meyve şekerinin oram farklıdır. Üzüm şe­keri oranı yüksek olan ballar daha çabuk şekerlenir. Ayçiçeği balı, kolza balıyyaba­nî hindiba balı ve kısmen meyve ağaçla- nndan elde edilen bal çeşitleri bunlardan­dır. Meyve şekeri fazla ise kristalize ol­ması daha uzun, bazen çok uzun sürer. Bunun için tipik bir örnek 2 yıla kadar sı­vı kalabilen akasya balıdır. Salgı ballan, bu iki tür balm arasında bir özellik göste­rir. Bu çeşitlerin şekerlenmesi birçok haf­tadan ve aydan soma gerçekleşir.
    İçinde melisitoz bulunan salgı ballan bir istisna teşkil ederler. Bu üç şekil şe­ker, 2 molekül üzüm şekeri ve l molekül meyve şekerinden oluşur. Bazı yıllarda çok miktarda görülür. Kaynak ürünleri çoğunlukla kızılçam veya karaçamdan salgılardır. Karaçam balında melisitoz oranı %38 kadar olabilir. Bu balm özelli­ği daha peteklerde kristalize olması ve süzülememesidir. Bir balda melisitoz oram daha düşükse, örneğin kızılçam ba­lında olduğu gibi, kısmen santrifüj edile­bilir fakat kapta çok çabuk şekerlenir. Ancak tanıyanlar tarafından tercih edilen kalite ve tat açısından çok iyi bir baldır. Birçok anne çocuklanmn katı balla, sıvı balla yaptıklan gibi, ortalığı kirletmedik­leri için sevinir.
    Tamamen kristalize olmuş bal 40°C’ye ısıtılarak sorunsuzca yeniden sıvı halegetirilebilir. Bu su banyosunda yapılır. Bu yöntemin 2,5 kg’lık küçük miktarlarda bala uygulanması tavsiye edilir. Daha büyük miktarlar için an yetiştiricisi ısıtma dolapları kullanır (piyasada satılır). Bu dolabın termostatla ayarlanan bir ısıtıcısı vardır. 25 kg’lık kaplarda bal iki günde sıvı hale gelir.
    Aşırı ısıtma bala zarar verir. Uzun süreli 45°C’de ısıtmada sıcaklığa hassas in-vertaz enzimi zayıflar, 70°C’de kısa süreli bir ısıtmada bu enzim yok olur. Böyle bir bala artık doğal bal demlemez. Bazı deniz aşın ülkelerde balı 70-75°C’ye ısıtmak ne yazık ki adet haline getirilmiştir. Bu, kristalize olma özelliğini azaltıyor veya tamamen ortadan kaldınyor. Müşteriler çoğunlukla sıvı balı tercih ettikleri için bu yönteme başvuruluyor. Bu bal dükkânlann raflannda uzun süre kristalize olmadan durabilir. Ancak bu balın nitelikli bir bal olmadığı unutulmamalıdır..

Etiketler: ,

14 Ağustos 2012 Salı

Bal süzme makinası

Etiketler:

29 Temmuz 2012 Pazar

BAL MUMU


BAL MUMU
Mumlarla Gizemli Bir Ortam  Yaratın.
Bahçenizde, balkonunuzda ya da salonunuzdaki bitki gruplarının arasına farklı bir düzenlemeyle yerleştireceğiniz mumlarla gizemli bir atmosfer yaratın.
Ve kendinizi, yalnızca dalgalı mum ışıklarının bitkilerdeki yansımasıyla belli belirsiz aydınlanan bu ortamın büyüsüne bırakın.
Neden Bağlar Bal Mumu?
Doğal Arı Üretimi:
Bağlar Bal Mumu tamamen arıların ürettiği balmumundan üretilmiştir.
Bağlar Bal Mumu Saftır:
Soya ve parafin mumların aksine Bağlar Bal Mumunda balmumu doğal haliyle kullanılmıştır.
Hiç bir katkı  maddesi olmayan balmumu bütün mumların içinde en saf olandır (bitkisel mum olan soya mumu dahil) .
Balmumunun Yumuşak Işığı Sizi Gevşetir :
% 100 saf balmumu mumu kadar güzel ışık veren hiç bir şey yoktur.
Spektrum olarak güneş ışığına en yakın ışık balmumu mumunun yaydığı ışıktır.
Araştırmalar balmumu mumu yakılmasının hipofiz bezi aktivitesindeki artışın sezgileri ve yaratıcılığı güçlendirip , hayal kurmayı yükselttiğini göstermiştir.
Banyonuzu doğal temizleyicilerle temizledikten sonra, burayı günün olağan geriliminden sıyrılabileceğiniz bir mekana dönüştürebilirsiniz.
Banyolar şamdan ve mum koleksiyonu için ideal mekanlardır.
Mum ışığında banyo yapmak hem rahatlatıcı bir atmosfer yaratır hem de gözleri sert lamba ışığından korur.
Spa, suyla yapılan iyileştirici ve güzelleştirici bakımlar anlamına geliyor. Dilerseniz siz de banyonuzu bir spa’ya dönüştürebilirsiniz.
Güzel bir banyo keyfinin verdiği rahatlık ve mutluluk hiçbir şeyle kıyaslanmaz.
Doğal banyo ürünleri, mumlar ve tütsüler eşliğinde yapılacak bir banyonun hem ruh hem de beden sağlığımız üzerindeki etkileri tartışılmaz.
http://esbal.com.tr/bal.asp?bal=50

Etiketler:

27 Temmuz 2012 Cuma

ARICILIK


Damızlık Ana Arı Yetiştiriciliği Uygulama Esasları Talimatnamesi
1. AMAÇAna arı yetiştiricilerinin larva kaynağı olarak kullanacakları ana hattı damızlık ana   arılarını yetiştiren özel ve/veya tüzel işletmelerin çalışma ilkelerini düzenlemektir.
2. KAPSAM
Bu talimatname özel ve tüzel kuruluşların damızlık ana arı yetiştirme faaliyetlerini düzenleme ve denetleme ile ilgili uygulama esaslarını kapsar.
3. KISALTMA VE TANIMLAR
a. Kısaltmalar Bu talimatnamede adı geçen;
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Tügem: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Müessese: Arıcılık Araştırma Enstitüsü, bünyesinde arıcılık birimi bulunan araştırma enstitüleri ve arıcılık üretme istasyonları,
Yönetmelik: Arıcılık yönetmeliği,
İşletme: Damızlık ana arı üretim işletmesidir.
b. Tanımlar
Arılık: Bal arısı kolonilerinin yerleştirildiği alandır.
Koloni: Yumurtlayan ve sağlıklı bir ana arı, mevsime bağlı olarak 5 bin ile 60 bin arasında değişen sayıda işçi arılar ve üreme mevsiminde bin-iki bin civarında erkek arılardan oluşan arı ailesidir.
Irk: Bir tür içinde bazı ortak dış etkiler ve genler aracılığı ile çeşitli özellikler bakımından birbirlerine daha çok benzeyen ve aynı tür içindeki diğer topluluklardan ayrılabilen birimdir.
Coğrafi ırk: İnsan müdahalesi olmaksızın yaşadıkları coğrafyanın ekolojik koşulları altında tamamen doğal seleksiyonla gelişmiş bal arısı topluluklarıdır.
Ekotip: Bir coğrafi ırk içinde özel ekolojilerde farklılaşmış bal arısı topluluklarıdır.
Melez: Farklı ırk ya da hatların çiftleştirilmesinden elde edilen döl/döllerdir.
Kullanma melezi (hibrit): Farklı ırkların ya da aynı ırk içindeki saf hatların çiftleştirilmeleri ile elde edilen ve üzerinde durulan özellikler bakımından saf ebeveynlerinden daha üstün olan birey/bireylerdir.
Doğal çiftleşme: Cinsel olgunluğa ulaşmış genç ana arının doğal koşullar altında açıkta serbest çiftleşmesidir.
Damızlık koloni: Üzerinde durulan özellikleri taşıyan ve bunları döllerine aktarma şansı tanınan kolonidir.
İzole bölge: Saf yetiştirme ve melezleme çalışmalarında ana arıların doğal çiftleşmelerini denetim altına almak için yetiştiriciliği yapılan coğrafi ırk/ırklar ya da hatların ana ve baba hattı kolonileri dışında kolonilerin girişine izin verilmeyen, genellikle adalar ve dağların derin vadilerinde en az 15 km yarı çaplı kapalı alandır.
Homojenize edilmiş semen :Damızlık sürüyü temsil eden erkek arılardan toplanan semenin steril koşullarda karıştırılması işlemidir.
Suni Tohumlama (Aletli tohumlama): Erkek arılardan toplanan semenin cinsel olgunluğa ulaşmış ana arının üreme kanallarına tohumlama aleti ile aktarımıdır.
Suni Tohumlama Sertifikası (Aletli Tohumlama Sertifikası) : Aletli tohumlama eğitimi alanlara verilen belgedir.
Damızlık Ana Arı Yetiştirici Sertifikası: Damızlık ana arı yetiştiriciliği eğitimi alanlara verilen belgedir.
Damızlık Ana Arı Üretim İzni: Damızlık ana arı üretimi yapacak işletmelereverilen belgedir.
4. DAMIZLIK İŞLETMELERİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI
Yeni kurulacak bir damızlık işletme, aynı coğrafyada sabit arılıklardan kitin rengi, üreme, sakinlik, bal verimi gibi özelliklere göre en az 200 koloni seçerek ıslah çalışmalarını yürüteceği temel sürüyü oluşturur. Temel sürü kolonileri numaralandırılır ve her koloni için bir koloni kartı (Ek 1) hazırlanır. Yıl boyu kayıtlar düzenli olarak tutulur. Üretim sezonunun ortasında mevcut bal miktarı ve üzerinde durulan özelliklere göre en iyi 50 koloni seçilir. Seçilen her bir damızlık koloniden eşit sayıda larva aşılanarak yetiştirilen ana arılar izole bölgede damızlık kolonilerin erkek arıları ile çiftleştirilir. Aletli tohumlama yapılıyor ise yetiştirilen ana arılar damızlık kolonilerden (50 koloni) toplanan homojenize edilmiş semen ile tohumlanırlar. Doğal çiftleşmiş ya da yapay tohumlanmış ve yumurtlayan 200 ana arı ile temel sürü kolonilerinin ana arıları değiştirilerek selekte edilen her koloninin eşit sayıda ana arı ile 1. generasyon  sürü içinde temsil edilmeleri sağlanır.
Her generasyon yetiştirilen her bir ana arının ana hattını izlemek amacı ile larvaların hangi kolonilere ait olduğu kayıt edilir.
İkinci ve üçüncü yıl ıslah çalışmaları aynı yöntem izlenerek sürdürülür. En az üçüncü generasyonun elde edilmesinden sonra damızlık ana arı satışına başlanabilir. Damızlık işletme farklı ırk yada hatlarda bulundurmak sureti ile melezleme çalışmaları yapabilir.
5. DAMIZLIK ANA ARI YETİŞTİRİCİLERİNİN EĞİTİMİ
Damızlık ana arı yetiştiriciliği eğitimi almak isteyen kişiler TÜGEM’e dilekçe ile başvururlar. Bakanlık katılımcı sayısı, kurs programı ve kurs yerini belirler. Bakanlık Damızlık Ana arı yetiştiriciliği için müesseselerinden, üniversitelerden ve arıcılık alanında faaliyet gösteren özel ve tüzel kuruluşlardan yararlanır.
Eğitime katılacak kişilere eğitim programı (yer ve tarih) ve eğitimin düzenleneceği kurum yada kuruluş yazılı olarak bildirilir. Bakanlık eğitim programı sonucunda başarılı olanlara “Damızlık ana Arı Yetiştirici Sertifikası” verir.
6. ALETLİ TOHUMLAMA (SUNİ TOHUMLAMA) EĞİTİMİNİN VERİLMESİ
Damızlık ana arı yetiştiriciliği yapacak işletmelerin izole bölgeleri bulunmuyor ise aletli tohumlama yapacaklardır. Bu işlem için yetişmiş elemanları yok ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı–TÜGEM’e yazılı olarak kurs almak için başvururlar.
Aletli tohumlama kursuna Arıcılık Yüksek okulu mezunları, Ziraat Mühendisleri, Ziraat teknisyenleri, Veteriner hekimler,Veteriner sağlık teknisyenleri katılabilirler.
Bakanlık kurs alacak kişilere kurs yeri ve tarihini yazılı olarak bildirir. Kursa katılan kişilere bakanlık “Aletli Tohumlama Sertifikası” verir.
7. BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME
Damızlık ana arı üretimi ve pazarlaması yapacak kişi ve kuruluşlar bakanlıktan üretim izni almak zorundadırlar. Damızlık ana arı üretim izni almak isteyen özel ve tüzel kuruluşlar TÜGEM’e dilekçe ile başvururlar. Başvuru sırasında damızlıkçı işletmenin mesul müdürlüğünü yapacak olan zooteknist-Ziraat Mühendisinin diploma fotokopisini ve “Damızlık Ana Arı Yetiştirici Sertifikası” nı beyan ederler.
Denetlemeler, denetlemenin yapılacağı işletmeye en yakın Ziraat Fakültesinden konu ile ilgili bir öğretim üyesi ve iki bakanlık teknik elemanından oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyonun denetleme ve değerlendirmeleri sonucuna göre; damızlık ana arı yetiştiriciliği için gerekli niteliklere ve altyapıya sahip özel veya tüzel kişilere ait işletmelere “Damızlık Ana Arı Üretim İzni” verilir.
8. DAMIZLIK ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ARANAN ŞARTLAR:
-  Damızlıkçı işletme çalışacağı her bir ırk/hat için 200 koloniden oluşan bir sürü bulundurur.
-  Aletli Tohumlama yapmıyor ise Damızlıkçı işletme izole bölgede çalışmak zorundadır.
-  Damızlık işletmedeki ıslah çalışmalarını yürütecek kişinin ziraat mühendisi (zooteknist) olması zorunludur.
-  Damızlıkçı işletme soy kütüğü kayıtlarını tutmak zorundadır.
-  Aletli tohumlama tekniğini kullanacak işletmeler aletli tohumlama sertifikası olan eleman çalıştırmak zorundadır.
-  Damızlık işletme ıslah programı kapsamına aldığı materyal dışında hiçbir yabancı materyal bulunduramaz.
-  Damızlıkçı işletmenin bulunduğu yerler arı hastalık ve zararlılarından ari bölgeler olmalıdır.
9-DAMIZLIKÇI İŞLETMELERİN DENETİMİ:
-  Damızlıkçı işletmelerin denetimi üniversite öğretim üyesi ve iki bakanlık teknik elemanıncayılda en az 1 kez yapılır.
-  Her damızlık işletme üretim dönemi sonunda satılan damızlık ana arıların performanslarına ilişkin bilgileri bakanlığa yazılı olarak bildirir.
-  Denetlemelerde damızlık ana arı yetiştiriciliğinde aranan şartlara bakılır.
-  Denetlemede  eksiği veya kusuru görülen işletmenin ikaz edilmesine rağmen düzelme görülmemesi durumunda “Damızlık Ana Arı Üretim İzni” bakanlıkça iptal edilir.
www.uzmanaricilik.com

Etiketler: ,

13 Temmuz 2012 Cuma

ARI SÜTÜ ÜRETİMİ ve ARI SÜTÜ SAKLAMA KOŞULLARI


ARI SÜTÜ ÜRETİMİNİN EN DOĞRU METODLARI

Bütün arıcılar arı ailesinin Arı Sütü üretimine ya oğul verme zamanında, ya da aile yetim kaldığı zamanda başladığını bilirler. Arıların oğul vermeye hazırlandığı zaman yaptıkları ana memelerinde hazırladıkları arı sütünün almması tamamen tesadüf ve talihe bağlıdır. Bu nedenle bunu bir metod olarak kabul edemeyeceğiz.

Her arı sütü üreticisinin uyguladığı tüm pratik metodlar yalnız ve yalnız ikinci usule dayanmaktadır. Yani yetim (anasız) kaldıkları zaman ürettiklerine.

İşte arı ailesinin öksüz kaldığı zamana dayanarak yapılan arı sütü üretim tarzı da ana arıların SUNİ ya da TABİÎ olarak yetiştirilmelerinde uygulanan şekillerdir.

Şu halde biz arı sütü üretimini iki metod altında toplayacağız. TABİİ ÜRETİM METODU ve SUNİ ÜRETİM METODLARI. Çeyrek as irdim beri arı sütü üretiminin o kadar çok ve değişik şekilleri denenmiş ve bulunmuştur ki, her birinin bir veya birkaç yönden üstün tarafı vardır. İki ana metod içindeki 15-20 şekil arı sütü üretim tarzlarından biz yalnız birkaç tanesini, kendi uygulamalarımızdan en iyi ve en kolay gördüklerimizi ve Türk arıcılarının da en kolay ve güzel şekilde uygulayacakları tarzları seçerek okuyucuya sunmaya gayret edeceğiz.

Ancak ana konuya girmeden evvel, yukarıda tamamen tesadüfe ve talihe bağlı olarak nitelediğimiz arı ailesinin oğul verme zamanındaki arı sütü üretim şeklinden de bahsetmeden geçemeyeceğiz. Zira insanların talih ve tesadüfleri de yerinde kullanması ve değerlendirmesi ve ilahi lütuflardan azami derecede faydalanması gerektiğine de inanıyoruz. Kitabın başında bir vesileyle arıcılarımızın bilmeden heder ettiği an sütünü de üreterek kendi veya hemcinslerinin en kutsal varlığı olan sağlığında, sıhhatinde değerlendirilmesi yerinde olur kanısındayız. Bu nedenle arıların oğul verme zamanındaki ürettikleri arı sütünü değerlendirmeyi aşağıdaki şu ayrı başlık altında kısaca özetleyelim.

ARI SÜTÜNÜ SAKLAMA SÜRESİ

Bu güne kadar bildiklerimizin aksine arı sütü zannedildiği kadar kısa sürede bozulan bir madde değildir. Açık hava ve güneş elbette değerinden çok şey kaybettirir. Fakat normal ısıda 2 saat içinde bütün özelliğini kaybettiği inancı da doğru değildir. Mutlaka sıfır derecenin altında muhafazası da şart değildir. Buzdolabının artı 4 ya 5 derecedeki ısısı uzun süke saklamayı sağlamaya yeterlidir.

Yurdumuzda da diğer memleketlerde olduğu gibi işin başlangıcında çok hatalı sözler yazıldı. Halbuki saklanma süresi, işin başlangıcında düşünüldüğünden daha çok uzundur.

Fransız Ziraat Mühendisi ve Arı Sütü Üreticisi Sayın Allin Cal-lis’in bir eserinde konu ettiği gibi, Amerikalı bir bilginin Cornell Üniversitesi Tecrübi Ziraat İstasyonunda (İthaca da, New York Hükümeti Ziraat Fakültesi), V. Smith’in en son çalışmaları, çoğu ilginç olan bu ifadelerden bol bol ortaya koydu.

Gerçekten Smith, arı sütünün 18 aylık stokojisiyle, laboratuvarda ana arılar yetiştirmeye muvaffak olmuştur.

Belli bir sınır içinde kalarak şahane jölenin buz dolabında bozulmadan bir yıl saklanabilir olduğunu kabul edeceğiz. Fakat bunun için süt renkli kalın şişelerde, el dokundurulmadan, hava ve nem almadan ve asla karıştırılmadan saklanmalıdır.

Etiketler: ,

ARI SÜTÜ NEDİR?


ARI SÜTÜ NEDİR?

Akıcı, beyazımsı ve limonumtırak ekşimsi bir maddedir. Bakıcı işçi anlar bunu kurtçukların doğacağı petek gözlerinin dibine bırakır. Kurtçuklar ilk günlerde yalnız bununla beslenir. Ana arı kurtçuğunun ise biricik besini bu süttür.

Bir arı ailesindeki onbinlerce arının hepsi ana arının balmumu peteği hücrelerine (gözlerine) birer birer bıraktığı yumurtalardan çıkar.

Yumurtalar 3 gün sonra çatlar. İçinden birer kurtçuk çıkar.

Bu kurtçuklara “sürfe” ya da “larva” denir.

İşte bu kurtçuklara 4-14 günlük genç arılar, gırtlak bezelerinin salgısı olan muhallebi renk ve kıvamında bir madde verirler ki; buna ARI SÜTÜ denir.

An sütü erkek ve işçi arı kurtçuklarına 3'er gün, ana arı yetiştirecekleri kurtçuklara ise 5 gün verilir.

Bu fazla 2 günü de yine daha özel bir süt olan 5 günlük beslenme sayesinde kurtçuk ilk ağırlığının 2000 misli kadar büyür ve ömrü 65 günden 5-8 yıla çıkar ve her mevsim 250 bin adet arı yumurtası üretme kabiliyet kazanır. Ana arının havanın elverişli, nektar ve polen kaynaklarının gür olduğu devrelerde 1 günde kendi vücut ağırlığı kadar yani 2500 - 3000 yumurta bırakabilmesinin sim ve hikmeti görülmüştür.

Bazı kötü ellerde ve vicdanlarda hile yapılmaya müsait olan arı sütünü kullananların ya hiç ya da ödedikleri para ile orantılı olmayan çok az fayda gördüklerini belirtenler de haklıdırlar. Pek çok yayın yalnız arı sütünden fayda görenlerin sözleri ve mektuplarını büyük puntolu başlıklar ve çok uzun yazılarla belirtmekte fakat hiç fayda görmeyenlerinkini sükünetle geçiştirmektedir.

Arı sütü inkâr etmez şahane etkisini ancak ve ancak:

1. Saf

2. Taze olmasıyla

3. Teknik şartlar altmda itina ile alınmış

4. Çok iyi koşullar içinde muhafaza edilmiş

5. Uygun metodlarla belli miktarlarda tıbbi esaslara uygun olarak kullanılmış olmasıyla gösteriyor.

İşte bu iddiasız küçük kitap sizlere arı sütünün:

1. En kolay ve en pratik yollarla

2. En çok miktarda

3. Değerini kaybetmeden nasıl ve hangi yollarla alınacağını

4. Nasıl muhafaza edilebildiği ve

5. Ne şekil ve miktarlarda kullanılması gerektiğini en etkili yerli ve yabancı bilimsel yayımlarından süzerek öğretmekte büyük bir yardımcı olacaktır.


Etiketler: ,